Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő elérhető az Izzi.shop.hu weboldalon.
A közösségi oldal használata és azon keresztül az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre azon természetes személyek, aki az adatkezelő közösségi oldalait vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, értékelik.
név azonosítás
e-mail kapcsolattartás
művelet (pl. értékelés) válaszadás
(Megjegyzés: a kezelt adatok köreivel kapcsolatban egy közösségi oldal működtetése közbe, a közösségi oldal kialakítása miatt az adatkezelő óhatatlanul látni fogja az oldala követőinek publikussá tett képeit, egyéb adatait, ám az adatkezelés bejelentése kapcsán a NAIH álláspontja az volt, hogy az érintett képének kezelése nem egyeztethető össze az adatkezelés céljával.)
Az Adatkezelő az Érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az Érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
A közösségi portálokon való jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, tehát az Adatkezelő marketingje.
Az Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként járul hozzá az adatkezeléshez, így például az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedvelésével.
Az Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelhető, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
Az Adatkezelő közösségi oldalán képeket/ videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Amennyiben nem tömegfelvételről vagy közéleti szereplésről készült felvételekről van szó (Ptk. 2:48 §), az Adatkezelő mindig kikéri az Érintett hozzájárulását a képek közzététele előtt.
Az Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat.
Adatkezelés időtartama: az Érintett kérésére törlésig.
Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan.
Az adatok forrása közvetlenül az Érintettől.
Adatközlés harmadik fél számára, mint Adatfeldolgozó számára kerül közlésre, e személy a(z) …. sz. mellékletben került megnevezésre.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében ld. külön fejezetben.
Automatizált döntéshozatal profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető szervezet, mint Adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más automatizált adatkezelést, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltető szervezet lesz.
Az Ön személyes adatainak védelme a Coffice-club Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.
Honlapon megjelenítendő információkról a következő két jogszabályban olvashat részletesen:
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól